4x3

Olympe, Maison des arts de Malakoff, 2017

2017-EXPO OLYMPE MDA-1
2017-EXPO-OLYMPE-MDA-4
2017-EXPO OLYMPE MDA-2
2017-EXPO OLYMPE MDA-10
2017-EXPO OLYMPE MDA-11
2017-EXPO OLYMPE MDA-13
2017-EXPO OLYMPE MDA-3
16x9

Rwanda, wounded vision, musée Kazern Dossin, Mechelen, Belgique, 2014

Exposition Rwanda,musée Kazerne Dossin
Exposition Rwanda,musée Kazerne Dossin
Exposition Rwanda,musée Kazerne Dossin
Exposition Rwanda,musée Kazerne Dossin
Exposition Rwanda,musée Kazerne Dossin
Exposition Rwanda,musée Kazerne Dossin
4x3

Borderlines, Galerie du Fouëdic, Lorient, France, 2013

2013-EXPO-BORDERLINES-LORIENT-HP-2
2013-EXPO-BORDERLINES-LORIENT-HP-5
2013-EXPO-BORDERLINES-LORIENT-HP-1
2013-EXPO-BORDERLINES-LORIENT-HP-3